Verslag van de activiteiten 2020-2021

In het boekjaar 01.05.20 -30.04.21 werden weer 8 concerten geprogrammeerd. Vanwege de onzekerheid over het doorgaan van de concerten werden er geen abonnementen verkocht, maar alleen losse kaarten. De reeds vooruitbetaalde abonnementen voor het seizoen 20-21 werden terugbetaald.
Als gevolg van de overheidsmaatregelingen inzake Corona kon alleen het concert in september 2020 doorgang vinden met een beperkte zaalbezetting en moesten alle overige  concerten worden afgelast. Het aantal betalende bezoekers bij het concert van september 2020 bedroeg 79. Dankzij de wegens de Corona-pandemie verruimde SKIP-subsidie van het Fonds Podiumkunsten was het mogelijk om de musici van alle 8 concerten uit te betalen.