Sinds 1994 bestaat de Stichting Vrienden van Muzenforum, die is opgericht ten behoeve van de morele en financiële ondersteuning van Muzenforum. Voor een jaarlijks bedrag van € 25 of meer biedt u de Stichting de mogelijkheid een financiële reserve op te bouwen, zodat het voortbestaan van de concertenreeks ook in de huidige tijd van bezuinigingen wordt veiliggesteld.

Jaarlijks wordt na afloop van een concert een gezellige bijeenkomst georganiseerd, waarop u als Vriend van harte welkom bent.

Als u een eenmalige bijdrage wilt geven, verzoeken wij u uw bijdrage voor het komende seizoen over te maken op rekening
NL38 ABNA 0837 6491 96 ten name van
Stichting Vrienden van Muzenforum te Bloemendaal.

Als u Vriend wilt worden, klikt u dan op onderstaande link.

Het Bestuur van de Stichting Vrienden van Muzenforum
Bart Kasteleijn > voorzitter
Therese van Wassenaer > secretaris
Henk Slagmolen > penningmeester

Stichting Vrienden van Muzenforum
Zuider Stationsweg 6B
2061 HE Bloemendaal
thervanwassenaer@gmail.com