Sinds 1994 bestaat de Stichting Vrienden van Muzenforum, die is opgericht ten behoeve van de morele en financiële ondersteuning van Muzenforum. Voor een jaarlijks bedrag van € 25 of meer biedt u de Stichting de mogelijkheid een financiële reserve op te bouwen, zodat het voortbestaan van de concertenreeks ook in de huidige tijd van bezuinigingen wordt veiliggesteld.

Jaarlijks wordt na afloop van een concert een gezellige bijeenkomst georganiseerd, waarop u als Vriend van harte welkom bent.

Als u een eenmalige bijdrage wilt geven, verzoeken wij u uw bijdrage voor het komende seizoen over te maken op rekening
NL38 ABNA 0837 6491 96 ten name van
Stichting Vrienden van Muzenforum te Bloemendaal.

Als u Vriend wilt worden kunt u zich aanmelden met behulp van onderstaand formulier.

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage of aanmelding.

Ja ik word Vriend

  • Vul als bedrag 25 of meer in.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Het Bestuur van de Stichting Vrienden van Muzenforum
Therese van Wassenaer > voorzitter
Henk Slagmolen > penningmeester
Fokko Venhuizen > bestuurslid

Stichting Vrienden van Muzenforum
Zuider Stationsweg 6B
2061 HE Bloemendaal
thervanwassenaer@gmail.com