Word Vriend van Muzenforum

Acht zondagen per jaar organiseert Muzenforum klassieke concerten in het gemeentehuis van Bloemendaal. De Stichting Vrienden van Muzenforum draagt door haar financiële steun bij aan het voortbestaan van Muzenforum. Dus draagt u het muzikaal aanbod in Zuid-Kennemerland een warm hart toe? Steun dan de Vrienden. Dat kan op verschillende manieren. Omdat de Stichting Vrienden van Muzenforum een culturele ANBI-instelling is, levert dat voor de schenkers doorgaans een belastingvoordeel op.

Donatie

U bent al Vriend door een jaarlijkse donatie van € 25 (met partner € 40). U kunt ook Dikke Vriend worden voor € 75 per jaar, en dan mag u twee keer per seizoen gratis een introducé meenemen naar de daartoe aangewezen concerten.
Als dank voor uw Vriendschap ontvangt u een uitnodiging voor de jaarlijkse Vriendenborrel waar u gelijkgestemde muziekminnaars treft en krijgt u exclusief toegang tot het Vrienden lustrumconcert.
Wilt u Vriend worden? Klik dan op onderstaande button.

Eenmalige gift

Verder bestaat de fiscaal gefaciliteerde optie van een eenmalige gift voor ieder gewenst bedrag zonder tussenkomst van een notaris. Eenmalige giften kunt u overmaken op bankrekening
NL38 ABNA 0837 6491 96 ten name van
Stichting Vrienden van Muzenforum te Bloemendaal.

Periodiek schenken

Periodiek schenken kan ook. In een onderhandse (niet-notariële) schenkingsovereenkomst met een looptijd van 5 jaar of langer leg je een jaarlijks schenkbedrag vast. De schenking levert een extra aftrek van de inkomstenbelasting op.

Legaat

Tot slot kun je ook een legaat opnemen in een notarieel testament. Of het nu gaat om een groot of een klein bedrag, dit is vrijgesteld van erfbelasting.

Het Bestuur van de Stichting Vrienden van Muzenforum
Bernard Roelvink > voorzitter
(vacature) > secretaris
Henk Slagmolen > penningmeester

Stichting Vrienden van Muzenforum
Parkweg 14
2061BN Bloemendaal
secretaris.vrienden@muzenforum.nl