Steun ons

Zowel de Stichting Muzenforum Bloemendaal als de Stichting Vrienden van Muzenforum zijn erkend als culturele ANBI.
Al tientallen jaren organiseert Muzenforum op hoog niveau klassieke concerten. Ook de komende jaren doen wij er alles aan om met een prachtig aanbod voor u te komen. Particuliere inkomsten zijn van groot belang om onze activiteiten voort te kunnen zetten. Wij kunnen uw steun goed gebruiken.

Algemeen Nut Beogende Instelling

Muzenforum is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Ook de steunstichting Vrienden van Muzenforum, waar de giften van particuliere gevers in komen, is een culturele ANBI. In verband met onze ANBI status zijn wij verplicht onze jaarverslagen via onze website openbaar te maken.
De ANBI status brengt fiscale voordelen met zich mee voor onze begunstigers. Giften die aan deze Stichtingen worden gedaan kunnen namelijk van de inkomsten- of vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Als particulier mag u, in geval van een Culturele ANBI, in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Als ondernemer mag u bij de aangifte 1,5 keer het bedrag aftrekken. De Belastingdienst maakt onderscheid tussen gewone giften en periodieke giften.

Gewone gift

U besluit ieder jaar opnieuw over deze gift. Gewone giften zijn aftrekbaar wanneer het totale bedrag van uw giften meer is dan een bepaald inkomensafhankelijk drempelbedrag. U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan een bepaald maximum.

Periodieke gift

U legt zich voor tenminste 5 jaar vast om jaarlijks een bepaald bedrag te schenken. Vroeger moest daar een notariële akte voor worden opgesteld. Nu kan dat met een schriftelijke overeenkomst. Periodieke giften kennen geen drempelbedrag en zijn altijd aftrekbaar.

Legaten

Zowel de Stichting Muzenforum Bloemendaal als de Stichting Vrienden van Muzenforum komen als Culturele ANBI ook in aanmerking voor een vrijstelling van de heffing van het recht van schenking en het recht van successie.

Contactgegevens

Stichting Muzenforum Bloemendaal
info@muzenforum.nl