ANBI-gegevens STICHTING VRIENDEN VAN MUZENFORUM

RSIN 804634373
KVK-nummer 41226407

De Stichting is gevestigd te Bloemendaal
Adres: Zuider Stationsweg 6 b , 2061HE Bloemendaal
Postadres: Stoofsteeg 24 , 2011TE Haarlem
Telefoon: 06-17532047
E-mailadres: info@muzenforum.nl

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel (a) het moreel en financieel ondersteunen van de Stichting Muzenforum Bloemendaal, gevestigd te Bloemendaal en van de door deze Stichting georganiseerde uitvoeringen van kamermuziek en (b) het creëren van een hechte band tussen de Stichting Muzenforum Bloemendaal en haar publiek.

Beleidsplan
Het onderhouden en intensiveren van de relatie met de huidige donateurs en het werven van nieuwe donateurs. De Stichting Muzenforum Bloemendaal ondersteunen bij de gevolgen van de Corona crises.

Bestuur
Mevr. T.M. Van Wassenaer-Westgeest , Voorzitter
Dhr. C.H. Slagmolen , Secretaris / Penningmeester
Dhr.  P.F. Venhuizen

Beloningsbeleid Art 4.7 statuten
De leden van het bestuur hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Aan de leden van het bestuur kan geen loon worden toegekend.

Verslag van de activiteiten
Het boekjaar van de stichting loopt van 1 mei tot en met 30 april. In het boekjaar 01.05.19 -30.04.20 zijn geen schenkingen gedaan. De ontvangen donaties zijn achtergebleven bij voorgaande jaren.