ANBI-gegevens STICHTING MUZENFORUM BOEMENDAAL 

RSIN 800000237
KVK-nummer 41225472

De stichting is gevestigd te Bloemendaal
Adres: De Genestetweg 24 , 2061VC Bloemendaal
Postadres: Stoofsteeg 24 , 2011TE Haarlem
Telefoon: 06-17532047
E-mailadres: info@muzenforum.nl

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het (doen) organiseren van uitvoeringen van kamermuziek, in het bijzonder van muziek voor strijkwartetten, in de gemeente Bloemendaal en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of  zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beleidsplan
De stichting organiseert  per concertseizoen 8 kamermuziekconcerten van september tot en met april in het gemeentehuis van de gemeente Bloemendaal te Overveen.
Uitgangspunt bij het programmeren van de Muzenforumconcerten is de hoge kwaliteit van de musici. Diversiteit in het aanbod staat voorop: van solisten tot ensembles en zowel instrumentaal als vocaal. Muzenforum richt zich ook op het engageren van jonge, veelbelovende musici die aan het begin van hun carrière staan. Muzenforum wil binnen de gemeente Bloemendaal concerten toegankelijk maken en dichtbij het publiek brengen. We kiezen voor een hoogwaardig, laagdrempelig en betaalbaar aanbod. Daarnaast is er een cultureel-educatief belang om ons publiek in de breedte en door alle leeftijden heen te bedienen. Daarin trekken wij graag met de gemeente op die de burgerzaal ter beschikking stelt. Ons podium heeft het publiek al vaak kennis laten maken met Nederlands talent dat een grote toekomst tegemoet ging. Onze organisatie stoelt volledig op vrijwilligers en onze middelen komen voort uit de recettes van de concerten, sponsorgelden en subsidies. Voor bijzondere activiteiten worden wij ondersteund door een Vriendenstichting.

Bestuur
Dhr. P.I van Spiegel , Voorzitter
Mevr. E. Doekes-de Bruijn , Secretaris
Dhr. C.H. Slagmolen , Penningmeester
Mevr. C.J.W. Noorland
Dhr. J.F. Dekkers.
Dhr. P.F. Venhuizen ( uitredend  )

Beloningsbeleid Art 4.7 statuten
De leden van het bestuur hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Aan de leden van het bestuur kan geen loon worden toegekend.

Verslag van de activiteiten
Het boekjaar van de stichting loopt van 1 mei tot en met 30 april. In het boekjaar 01.05.19 -30.04.20 werden weer 8 concerten geprogrammeerd. In gevolge de overheidsmaatregelingen inzake Corona werden de  concerten die voor maart en april gepland stonden afgelast. Deze concerten waren nagenoeg uitverkocht. De kopers van losse kaarten werd de keuze geboden om restitutie te verzoeken of om de betaalde prijs te schenken aan de stichting ter bestrijding van de financiële gevolgen van de afgelaste concerten. Ongeveer 1/3 van de kopers verzocht om restitutie. De wel uitgevoerde 6 concerten waren zeer succesvol en veelal nagenoeg of geheel uitverkocht.  Het aantal betalende bezoekers was dit seizoen 1035 in het vorige seizoen waren er bij 8 concerten 1220 betalende bezoekers. De bezettingsgraad was dit seizoen 88% tegen 78% het vorige seizoen. In december 2019 heeft het Fonds Podiumkunsten de stichting wederom voor de kalenderjaren 2020 en 2021 een SKIP subsidie toegekend. In januari 2020 werd een nieuwe website in gebruik genomen en in februari is gestart met het verkopen van losse kaarten via e-ticketing.