Verslag van de activiteiten 2021-2022

In het boekjaar 01.05.21 -30.04.22 werden weer 8 concerten geprogrammeerd. Ondanks de onzekerheid over het doorgaan van de concerten werden er toch abonnementen verkocht, waarbij men naar rato geld terug zou krijgen mocht een concert wegens Corona geannuleerd moeten worden.
Als gevolg van de overheidsmaatregelingen inzake Corona konden de concerten in december 2021 en januari 2022 geen doorgang vinden . Voor het concert van januari werd een vervangende datum gevonden op 1 mei 2022.
Via de gemeente Bloemendaal werd een subsidie verkregen voor het opvangen van extra kosten samenhangend met de pandemie. Deze extra kosten waren er in de vorm van een geannuleerd concert en een verminderde opbrengst aan losse kaarten vanaf februari 2022.
Voor het najaar van 2021 waren lustrum-activiteiten gepland, maar die moesten vanwege de lockdown worden uitgesteld naar resp. april 2022 en juli 2022. Ter ondersteuning van het lustrumconcert in april 2022 werd een donatie ontvangen van de Stichting Vrienden van Muzenforum.