Verslag van de activiteiten 2019-2020
In het boekjaar 01.05.19 -30.04.20 zijn geen schenkingen gedaan. De ontvangen donaties zijn achtergebleven bij voorgaande jaren.