Verslag van de activiteiten 2020-2021
In het boekjaar 01.05.20 -30.04.21 zijn geen schenkingen gedaan. De ontvangen donaties zijn evenals vorig seizoen achtergebleven bij voorgaande jaren.