Verslag van de activiteiten 2021-2022
In het boekjaar 01.05.21 -30.04.22 lieten de ontvangen donaties meer dan een verdubbeling zien. Er is door de Stichting Vrienden van Muzenforum een donatie gedaan aan Muzenforum Bloemendaal ter ondersteuning van de organisatie in april 2022 van een van hun lustrum-activiteiten.