Verslag van de activiteiten 2019-2020

Het boekjaar van de stichting loopt van 1 mei tot en met 30 april. In het boekjaar 01.05.19 -30.04.20 werden weer 8 concerten geprogrammeerd. In gevolge de overheidsmaatregelingen inzake Corona werden de  concerten die voor maart en april gepland stonden afgelast. Deze concerten waren nagenoeg uitverkocht. De kopers van losse kaarten werd de keuze geboden om restitutie te verzoeken of om de betaalde prijs te schenken aan de stichting ter bestrijding van de financiële gevolgen van de afgelaste concerten. Ongeveer 1/3 van de kopers verzocht om restitutie. De wel uitgevoerde 6 concerten waren zeer succesvol en veelal nagenoeg of geheel uitverkocht.  Het aantal betalende bezoekers was dit seizoen 1035 in het vorige seizoen waren er bij 8 concerten 1220 betalende bezoekers. De bezettingsgraad was dit seizoen 88% tegen 78% het vorige seizoen. In december 2019 heeft het Fonds Podiumkunsten de stichting wederom voor de kalenderjaren 2020 en 2021 een SKIP subsidie toegekend. In januari 2020 werd een nieuwe website in gebruik genomen en in februari is gestart met het verkopen van losse kaarten via e-ticketing.